Vil ha hjelp av hyttefolket

  Behov for flere natteravner. Brosjyrer i alle hyttepostkassene og plakater på offentlige steder...

Passer på full Oslo-ungdom

 Klare: Korpsleder Olav Falk-Pedersen i Tjøme og Hvasser Røde Kors Hjelpekorps, SLT-kordinator...