Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 25.06.20

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 25.06.20

 

Det åpnes nå for at man kan benytte sekker, førstehjelpsputer, tepper og annet felles utstyr, forutsatt at det ikke gjenbrukes de to påfølgende dagene. I tillegg trenger man heller ikke vaske vestene etter bruk under samme forutsetning. Det er likevel viktig å understreke at endringene over kun gjelder på forutsetning av man har klare rutiner for å ivareta hygiene og begrense oppblomstring av smitte.

 

Det er viktig for oss å understreke at det er og fortsatt skal være frivillig å gå natteravn. Det skal fortsatt ikke innkalles verken foreldre eller frivillige etter klasselister/vandringslister etc. Dersom raving skal gjennomføres må ravnene melde seg via åpen forespørsel på gruppens kommunikasjonsplattform. Ingen skal motta innkalling til natteravning i denne perioden.

 

Vi vet fortsatt lite om hvordan koronasituasjonen vil være etter ferieperioden og hvilke retningslinjer som da vil gjelde, men vi håper dere er i gang med planlegging av normal drift fra august. Innkallinger for høstsemesteret (august – desember) kan altså sendes ut, men det er likevel viktig å understreke at man må være forberedt på at myndighetenes råd kan endre seg. Det kan bli både retningslinjer for natteravning og i ytterste konsekvens avlysninger også neste semester.

 

Utover endringene over gjelder fortsatt følgende forutsetninger ved natteravning:

 

Ansvar:
Gruppeleder har ansvar for at alle før vandring er gjort kjent retningslinjene under og at de til enhver tid følges.

 

Antall ravner:
Maksimalt 5 natteravner vandrer sammen (men man forholder seg til myndighetenes råd om maks 20 pers samlet)

 

Avstand:
Natteravnene skal til enhver tid holde en avstand på minst 1 meter seg imellom. Dette gjelder også om man vandrer med noen man bor sammen med. Avstanden på minst 1 meter skal til enhver tid overholdes overfor alle man påtreffer eller er i kontakt med i løpet av vandringen

 

Utstyr:

  • Natteravnjakkene skal ikke benyttes.
  • Sekker, førstehjelpsputer, tepper og annet felles utstyr kan benyttes, forutsatt at det ikke gjenbrukes de to påfølgende dagene
  • Natteravnenes refleksvester benyttes ved ravning. Vestene trenger ikke vaskes hver gang de har vært i bruk, forutsatt at de ikke gjenbrukes de to påfølgende to dagene. Det må opprettes rutine for håndtering og oppbevaring av vestene for å sikre smittevern og hygiene.
  • En person henter ut vestene før vandring og deler dem ut utendørs. God håndhygiene må ivaretas ved håndtering av vestene
  • Gruppen må sørge for at de som vandrer har tilgang til hånddesinfeksjon. (Natteravnsekretariatet har ikke tilgang på dette så gruppene må anskaffe dette selv).
  • Gruppeleder har ansvar for å skrive deltakerne inn i loggbok

 

Sykdom/symptomer:
Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå natteravn

 

Risikogruppe:
Personer i risikogruppe (alder, sykdom etc.) skal ikke gå natteravn

 

MC-ravning:
MC-ravner som skal kjøre i tiden fremover kvitterer ut mc-vest hos gruppeleder. Vesten blir personlig i perioden. For øvrig vil alle punktene over gjelde også for MC-ravner

 

Gjeldende råd og regler fra myndighetene skal til enhver tid følges

Grupper som gjenopptar vandringene melder dette til Natteravnrådet Norge per e-post: natteravnraadet.norge@gmail.com slik at vi har oversikt over natteravnaktiviteten i denne spesielle tiden.

Natteravnrådet understreker at det er helt frivillig for gruppene å gjenoppta ravningen.

 

Vi ønsker dere alle en RIKTIG FIN SOMMER!

🙂 🙂 🙂

 

Vennlig hilsen Natteravnrådet Norge