Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 23.10.2020

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 23.10.2020

Vi er fortsatt i en spesiell situasjon med mye usikkerhet rundt smittesituasjonen. Den senere tiden har det vært en del lokale smitteutbrudd, og vi har sett at det har kommet lokale råd og regler som gjelder i tillegg til de generelle rådene fra de nasjonale helsemyndighetene.  Natteravnrådet og Natteravnsekretariatet har fått en del henvendelser og spørsmål om hvordan gruppene skal forholde seg. De fleste henvendelsene gjelder bruk av jakker og utdeling av effekter (reflekser, drops etc.) Det aller viktigste i denne situasjonen er at gruppene følger med på og forholder seg til de råd og regler som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter.

 

Utstyr:

  • Natteravnrådet anbefaler fortsatt bruk av natteravnenes refleksvester ved ravning. Vestene trenger ikke vaskes hver gang de har vært i bruk, forutsatt at de ikke gjenbrukes de to påfølgende to dagene. Det må opprettes rutine for håndtering og oppbevaring av vestene for å sikre smittevern og hygiene.  En person henter ut vestene før vandring og deler dem ut utendørs. God håndhygiene må ivaretas ved håndtering av vestene.
  • Dersom gruppen ønsker å benytte seg av natteravnjakkene må gruppen selv ta kontakt med kommunelegen for råd og veiledning til bruk av felles jakker, samt passe på at man opprettholder smittevernreglene. Det må opprettes rutine for håndtering og oppbevaring av jakkene for å sikre smittevern og hygiene.
  • Natteravngrupper som ønsker å dele ut reflekser eller annet må påse at de klarer å følge smittevernregler ved utdeling.
  • Sekker, førstehjelpsputer, tepper og annet felles utstyr kan benyttes, forutsatt at det ikke gjenbrukes de to påfølgende dagene.
  • Gruppen må sørge for at de som vandrer har tilgang til hånddesinfeksjon.
  • Gruppeleder har ansvar for å skrive deltakerne inn i loggbok.

 

Se for øvrig sak datert 19.08.20 og smittevern (hvem kan ikke stille til ravning).

 

Vennlig hilsen Natteravnrådet Norge