Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 19.08.2020

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 19.08.2020

 

Da er skolene i gang igjen etter ferien og mange natteravngrupper har gjenopptatt natteravningen. Vi er fortsatt i en spesiell situasjon med mye usikkerhet rundt smittesituasjonen. Den senere tiden har vi lest om lokale økninger i smitte, og vi har sett at det har kommet lokale råd og regler som gjelder i tillegg til de generelle rådene fra de nasjonale helsemyndighetene. Natteravnrådet og Natteravnsekretariatet har fått en del henvendelser og spørsmål om hvordan gruppene skal forholde seg. Det aller viktigste er at gruppene følger med på og forholder seg til de råd og regler som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter.

 

Vi har fått en del spørsmål rundt innkalling av frivillige, bespisning i løpet av ravningen og bruk av kollektivtransport.

 

Innkalling av frivillige:

En del natteravngrupper er organisert slik at de kaller inn foreldre etter klasselister. Dette kan man fortsatt gjøre, men det er viktig at man da kommuniserer tydelig ut at det er frivillig å gå natteravn slik at ingen føler seg «presset» til å stille. Vi skal huske på at det kan være mange gode grunner til at man i denne spesielle situasjonen ønsker å begrense sin sosiale kontakt med andre, det være seg egen eller nærstående helse, samfunnskritisk jobb mm.

 

Oppmøte til natteravning

Det er svært stor variasjon i hva slags type og hvor store lokaler natteravngruppene disponerer. Vi oppfordrer derfor til at utdeling av utstyr og briefing før ravning foregår utendørs. Velger gruppen å samles innendørs før vandring, må lokalene være store nok til at man til enhver tid kan holde en meters avstand.

 

Bespisning i løpet av natteravningen:

Felles pause med en matbit er for mange en trivelig og sosial del av det å gå natteravn. Gruppene må sørge for at eventuell bespisning skjer på en slik måte at smittevernreglene blir fulgt, for eksempel på spisested der det er spisestedets ansvar å ivareta dette. Servering av pizza og lignende der man forsyner seg fra samme pizzaeske frarådes.

 

Kollektivtransport:

En del natteravngrupper pleier å bruke kollektivtransport for å forflytte seg rundt i løpet av vandringen. Det er stor variasjon i hvorledes smittevernhensyn ivaretas av de ulike transportselskapene. Overfylte busser sees mange steder på forskjellige tider av døgnet. Natteravnrådet vil derfor oppfordre gruppene til å forsøke å unngå å bruke kollektivtransport hvis mulig. Den enkelte gruppe må vurdere dette ut fra lokale forhold, men det er viktig at vi som natteravner også i en transportsituasjon overholder smittevernregler og distanse. På de steder der det er anbefalt å bruke munnbind på kollektivtransport skal natteravnene bruke dette dersom de reiser kollektivt.

 

Følgende forutsetninger gjelder fortsatt for natteravning.

 

Ansvar:
Gruppeleder har ansvar for at alle før vandring er gjort kjent retningslinjene under og at de til enhver tid følges.

 

Antall ravner:
Maksimalt 5 natteravner vandrer sammen

 

Avstand:
Natteravnene skal til enhver tid holde en avstand på minst 1 meter seg imellom. Dette gjelder også om man vandrer med noen man bor sammen med. Avstanden på minst 1 meter skal til enhver tid overholdes overfor alle man påtreffer eller er i kontakt med i løpet av vandringen

 

Utstyr:

  • Natteravnjakkene skal ikke benyttes.
  • Natteravnenes refleksvester benyttes ved ravning. Vestene trenger ikke vaskes hver gang de har vært i bruk, forutsatt at de ikke gjenbrukes de to påfølgende to dagene. Det må opprettes rutine for håndtering og oppbevaring av vestene for å sikre smittevern og hygiene.
  • Sekker, førstehjelpsputer, tepper og annet felles utstyr kan benyttes, forutsatt at det ikke gjenbrukes de to påfølgende dagene
  • En person henter ut vestene før vandring og deler dem ut utendørs. God håndhygiene må ivaretas ved håndtering av vestene
  • Gruppen må sørge for at de som vandrer har tilgang til hånddesinfeksjon
  • Gruppeleder har ansvar for å skrive deltakerne inn i loggbok

 

Sykdom/symptomer:
Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå natteravn

 

Risikogruppe:
Personer i risikogruppe (alder, sykdom etc.) skal ikke gå natteravn

 

MC-ravning:
MC-ravner som skal kjøre i tiden fremover kvitterer ut mc-vest hos gruppeleder. Vesten blir personlig i perioden. For øvrig vil alle punktene over gjelde også for MC-ravner

 

Gjeldende råd og regler fra lokale og nasjonale myndigheter skal til enhver tid følges

 

Natteravnrådet understreker at det fortsatt er helt frivillig for gruppene å gjenoppta natteravning.

 

Vennlig hilsen Natteravnrådet Norge