Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 08.04.20

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 08.04.20

 

Tirsdag 07.04.20  kom regjeringen med oppdatert informasjon om hvilke tiltak som skal videreføres og vil bli gjeldene også i tiden fremover. Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni. Natteravnrådet avholdt i går møte der det ble besluttet å opprettholde stans av nattevandring inntil videre.

Vi står overfor et virus er svært smittsomt og med potensielt svært alvorlige konsekvenser for dem som blir smittet. Å begrense kontakt mellom personer er nødvendig for å begrense smittespredningen. Den viktigste oppgaven vi har i dag er å begrense spredningen av viruset –  og her må vi alle bidra! Den frivillige sektoren som Natteravnene er en del av er intet unntak. Det er en krevende tid for hele samfunnet. Skolene er stengt, aktiviteter og sosiale møteplasser er stengt, arrangementer er avlyst. Jo flinkere vi er til å holde avstand, jo raskere kan hjulene komme i gang igjen.  Dette er en nasjonal dugnad og natteravnene tar del ved å innstille sine vandringer.

Bakgrunnen for at vi velger å stanse nattevandring i denne perioden er at vi ikke kan se at gruppene vil ha mulighet til å ivareta grunnleggende krav til smittevern:  

·         Natteravnjakker/vester er ikke personlig, men benyttes felles

·         Natteravnjakker/vester oppbevares mange steder i trange rom/garderober

·         Gruppene vil ikke kunne desinfisere verken jakker/vester eller annet utstyr mellom ravnevaktene

·         Gruppene har som oftest små baser/rom der natteravnene møtes før vandring for briefing

·         Antibac/hånddesinfeksjon er per i dag svært vanskelig å få tak i

Natteravnrådet vil følge saken tett, og vil komme med ny informasjon så snart regjeringen kommer med endring i tiltak mot kultur- og idretts- og andre arrangementer.

Ta vare på hverandre i denne vanskelige tiden. Så håper vi at vi snart kan vandre sammen igjen  – og være tilstede for ungdommene våre ♥

Vi ønsker dere alle en fin, fin påske – gjerne med mye sol og godvær!

Vennlig hilsen

Natteravnrådet Norge