Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 05.06.20

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 05.06.20

Natteravnrådet følger fortsatt koronasituasjonen tett. Det åpnes nå for at man kan ravne i grupper på 5. I tillegg kan baser benyttes (maks 20 pers) og ravnene kan ta pauser sammen innendørs om ønskelig. Det er likevel viktig å understreke at endringene over kun gjelder dersom man kan opprettholde 1 mesters avstand til enhver tid, både inne og ute – og på forutsetning av man har klare rutiner for å ivareta hygiene og begrense oppblomstring av smitte.

 

Det er viktig for oss å understreke at det er og fortsatt skal være frivillig å gå natteravn. Det skal fortsatt ikke innkalles verken foreldre eller frivillige etter klasselister/vandringslister etc. Dersom raving skal gjennomføres må ravnene melde seg via åpen forespørsel på gruppens kommunikasjonsplattform. Ingen skal motta innkalling til natteravning i denne perioden.

 

Hvordan koronasituasjonen vil være etter sommeren og hvilke retningslinjer som da vil gjelde er vanskelig å forutse nå, men vi oppfordrer gruppene til å planlegge for normal drift i høst. Innkallinger for høstsemesteret (august – desember) kan altså sendes ut nå, men man må være forberedt på at myndighetenes råd kan endre seg, og at det kan bli både retningslinjer for natteravning og i ytterste konsekvens avlysninger også neste semester.

Utover endringene over gjelder fortsatt følgende forutsetninger ved natteravning:

 

 

Ansvar:
Gruppeleder har ansvar for at alle før vandring er gjort kjent retningslinjene under og at de til enhver tid følges.

 

Antall ravner:
Maksimalt 5 natteravner vandrer sammen (men man forholder seg til myndighetenes råd om maks 20 pers samlet)

 

Avstand:
Natteravnene skal til enhver tid holde en avstand på minst 1 meter seg imellom. Dette gjelder også om man vandrer med noen man bor sammen med. Avstanden på minst 1 meter skal til enhver tid overholdes overfor alle man påtreffer eller er i kontakt med i løpet av vandringen

 

Utstyr:

  • Natteravnjakkene er felles og skal ikke benyttes.
  • Sekker, førstehjelpsputer, tepper og annet felles utstyr skal ikke benyttes
  • Natteravnenes refleksvester benyttes ved ravning. Det må opprettes rutine for håndtering, vask og oppbevaring av vestene for å sikre smittevern og hygiene. Vestene skal vaskes hver gang de har vært i bruk
  • En person henter ut vestene før vandring og deler dem ut utendørs. God håndhygiene må ivaretas ved håndtering av vestene
  • Gruppen må sørge for at de som vandrer har tilgang til hånddesinfeksjon. (Natteravnsekretariatet har ikke tilgang på dette så gruppene må anskaffe dette selv).
  • Gruppeleder har ansvar for å skrive deltakerne inn i loggbok

 

Sykdom/symptomer:
Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå natteravn

 

Risikogruppe:
Personer i risikogruppe (alder, sykdom etc.) skal ikke gå natteravn

 

MC-ravning:
MC-ravner som skal kjøre i tiden fremover kvitterer ut mc-vest hos gruppeleder. Vesten blir personlig i perioden. For øvrig vil alle punktene over gjelde også for MC-ravner

 

Gjeldende råd og regler fra myndighetene skal til enhver tid følges

Grupper som gjenopptar vandringene melder dette til Natteravnrådet Norge per e-post: natteravnraadet.norge@gmail.com slik at vi har oversikt over natteravnaktiviteten i denne spesielle tiden.

Natteravnrådet understreker at det er helt frivillig for gruppene å gjenoppta ravningen, og at det viktigste bidraget vi alle kan gi for å begrense smitte fortsatt er sosial distansering og etterlevelse av hygieneråd.

 

Vennlig hilsen Natteravnrådet Norge