Rekruttering

Hva kan natteravngruppen gjøre for å rekruttere flere ravner? Interessen for natteravning vil ofte være varierende, og det kan derfor være hensiktsmessig å arbeide parallelt med flere ulike rekrutteringstiltak.

Organiser felles aktiviteter sammen med aktuelle samarbeidspartnere
 • Skolenes FAU
 • Politiets forebyggende tjeneste
 • Barnevernet
 • SLT-koordinator
 • Idrettslag
 • Frivillige organisasjoner
 • Frivilligsentralen
 • Kirkens Bymisjon
 • Helsesøster
 • Fritidsklubb
 • Velforeninger
 • Lokalpolitikere
Gjør natteravnenes arbeid kjent
 • Snakk positivt om natteravning i eget nettverk, blant venner, familie og kolleger
 • Presenter gruppens aktiviteter på foreldremøter
 • Utfordre lokalpolitikere til innsats for å sette natteravning på deres dagsorden
 • Delta på messer og andre lokale arrangement der mange mennesker møtes
 • Stå på stands og del ut brosjyrer, visittkort og løpesedler
 • Heng opp plakater – hvem, hva og hvorfor
 • Hold informasjonsmøte om natteravning i gruppens nærmiljø – inviter lokalpressen med
 • Legg vervebrev i postkasser – tilby prøvevandring
 • Bruk egen profil på hjemmesiden vår til å annonsere etter nye ravner
 • Bruk lokalpressen til både annonser og positive nyhetssaker om natteravning.

Glem ikke å gi trofaste natteravner positive tilbakemeldinger og påskjønnelser. Alle blir glad for å høre at deres innsats blir satt pris på!

Vi kan trykke brosjyremateriell, plakater og visittkort.

Ta kontakt på telefon 55 17 18 55 eller natteravn@tryg.no

Lykke til!