Hva er en natteravn?

En natteravn
 • er en helt alminnelig, voksen person med sunn fornuft
 • bidrar til et godt oppvekstmiljø for barn og unge i nærområdet
 • vandrer ute i gatene på kvelds- og nattetid
 • bryr seg om barn og unge ved å være til stede for dem når de trenger det
 • observerer, lytter, gir veiledning og hjelp når barn og unge tar kontakt
 • er edru og rusfri, blid og vennlig
 • er inkluderende og politisk og religiøst nøytral
Som natteravn
 • kan du være med på å skape trygghet og trivsel i ditt lokalmiljø
 • kan du bidra til å skape gode, sosiale møteplasser mellom unge og eldre
 • får du innblikk i barn og unges hverdag utenfor hjemmets trygge vegger
 • blir du kjent med andre engasjerte voksne og ditt eget nærmiljø