Hovedsamarbeidspartner Tryg

I 1995 besluttet Tryg Forsikring (den gang Vesta Forsikring) å bruke betydelige midler på forebyggende tiltak, og selskapet ble samme år hovedsamarbeidspartner for natteravnene. Samarbeidet må sies å ha båret frukter, og det har i årenes løp blitt etablert over 500 lokale grupper over hele landet.

Natteravnene er ingen organisasjon, og Tryg Forsikring har derfor påtatt seg en sekretariatsfunksjon for gruppene med hovedsamarbeidsavtalen mellom Tryg og den enkelte gruppe som utgangspunkt. Sekretariatsfunksjonen er lokalisert til hovedkontoret i Bergen og inngår i Trygs avdeling for Samfunnsanvar.

Tryg er i samarbeid med Natteravnrådet vertskap for natteravnenes Landskonferanse som arrangeres annethvert år og som utgjør årsmøtet for natteravnbevegelsen. Konferansen skal bidra til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling og gi motivasjon til det lokale natteravnarbeidet.

Som hovedsamarbeidspartner er Tryg opptatt av at natteravning skal være gratis for alle!

Gjennom hovedsamarbeidsavtalen får gruppene det de behøver for å gå natteravn: Varme jakker, refleksvester, førstehjelpspakker og natteravnsekker. Alt utstyr er merket med natteravnlogoen som gjør ravnene lett gjenkjennelig og synlig i gatebildet.

Hovedsamarbeidsavtalen gir alle ravner ulykke- og kriseforsikring direkte på vei til og fra og under ravning, uten kostnader for gruppene.

Hovedsamarbeidsavtalen finner du i Infobanken.

Tryg er opptatt av at gruppene enkelt skal kunne ta direkte kontakt for spørsmål, råd og veiledning. Du kan ringe oss på 55 17 18 55 mandag-fredag kl. 08.00-15.30.