NYHETSBREV MAI 2020

NYHETSBREV MAI 2020

Vi er inne i annerledes tid som for mange oppleves usikker, utrygg og frustrerende. Behovet for å igjen kunne møtes og klemmes begynner å bli overveldende for flere. Selv om de aller fleste overholder myndighetenes regler og anbefalinger ser vi nå at noen samfunnsgrupper likevel velger å trosse dette og møtes ute i parker, lekeplasser og idrettsarenaer. Det er derfor behov for natteravnenes tilstedeværelse. Samtidig har det for Natteravnene Norge vært viktig å være en del av den nasjonale dugnaden og forhindre smittespredning. Det er det fortsatt, og derfor ønsker Natteravnrådet å komme med noen viktige presiseringer og oppfordringer om det som fortsatt er vårt arbeid og formål.

 

Hvordan korona-situasjonenpåvirker vårt arbeid

Natteravnrådet følger korona-situasjonen tett og har jevnlige møter. At befolkningen har fulgt rådene om sosial distansering har vært det viktigste virkemiddelet for at man nå ser en reduksjon i smitten. Som andre foreninger, lag og frivillige organisasjoner har vi i Natteravnene vært med på dugnaden gjennom en midlertid stans i natteravningen i denne perioden. Fra 30. april har det blitt åpnet opp for at grupper som ønsker det kan åpne opp for ravning igjen under forutsetning av at de kan følge smittevernreglene.

Samtidig har Natteravnrådet sett at flere har vært utålmodige på ravnenes oppstart og har valgt å benytte natteravner inn i sitt eget lokale arbeid mot å hindre smitte. Natteravnrådet har blitt oppmerksom på flere lokale tiltak, også utenom denne «korona-tiden», som benytter seg av «ravner» i tiltakets navn. Dette mener vi i Natteravnrådet er svært uheldig da slike tiltak ikke er en del av Natteravnenes formål eller arbeidsoppgaver. Tvert imot, mener vi at slik navngivning utnytter Natteravnenes rykte og omdømme for å skape en positiv assosiasjon

til sitt eget formål. Dette er ikke Natteravnene tjent med, og arbeidet og innsatsen til de mange tusen frivillige som har gått natteravn i mange, mange år, fortjener ikke å bli utnyttet på denne måten. Vi i Natteravnrådet vil derfor på det sterkeste be alle lokale tiltak benytte seg av andre titler og begreper for å navngi sitt arbeid.

 

Natteravnene er avhengige av de unges tillit

Som natteravner er vi vanlige sivilpersoner. Gjennom vår vennlige tilstedeværelse skaper vi trivsel og trygghet i lokalmiljøet. I tiden vi går inn i vet vi at ungdommer gjerne samles utendørs og at dette i år er ekstra krevende for politiet å håndtere når man i tillegg til de «vanlige» utfordringene har en svært smittsom sykdom i omløp. Det er forståelig at politiet ønsker Natteravnenes tilstedeværelse. Overfor lokalt politi er det likevel viktig at vi er tydelige på hva som er rollen vår som natteravner. Natteravnene er ikke myndighetenes «øyne, ører eller forlengede arm», og det er utenfor natteravnoppdraget å tilkalle politi eller gi tilsnakk om man observerer noen som ikke følger råd om gruppestørrelse og avstand. Dette er myndighetenes og politiets eget ansvar. Natteravnene skal fortsette som vanlig, og skape et trygt lokalsamfunn ved å være til stede der ungdommen er uavhengig av om de er 3, 5, 10 eller 20 stykker samlet.

 

Vi i Natteravnrådet ønsker å takke alle de tusen natteravnene som stiller opp helg etter helg for å gjøre lokalsamfunnene trygge! Dere gjør en kjempejobb!

 

Med vennlig hilsen Natteravnrådet Norge