Natteravn Trondheim, samarbeidsforum for byens 21 avdelinger