Natteravnene i Son

 • Natteravnene i Son‘s profil ble oppdatert for 4 år siden

 • Natteravnene i Son arrangerte 15.3 et informasjonsmøte: HVORDAN TRYGGE UNGDOM I NÆRMILJØET?
  i samarbeide med politiet og kommunen.

  Leder for Natteravnene i Son, Geir Mathisen, informerte kort om Natteravn organisasjonen og den virksomhet.

  Isabell Rolness-Ødegård fra Politiets forebyggende avdeling informerte om Politiets forebyggende arbe…[Les mer]

 • Natteravnene i Son arrangerer et åpent møte i forkant av 2011 sesongen i samarbeide med politiets forebyggende enhet.
  Tid: tirsdag 15. mars 19.00 – 21.00
  Sted: Grevlingen ungdomsskole – Kultursalen

  Målet er
  • Å spre informasjon om ungdomsmiljøet i Son
  • Å utveksle erfaringer, både internt og med politiet
  • Å klargjøre natteravnenes roll…[Les mer]

 • Styret vil få takke alle medlemmer for god innsats gjennom sommeren.
  De fleste kvelder har forløpt stille og rolig, men det har også vært kvelder da vi har spilt en viktig rolle både som konfliktdempere, ”sykepleiere” og kontakt mot politi og ambulanse.
  Sammen gjør vi Son til et tryggere sted!

 • Spørsmål til oss kan sendes til e-post soon@natteravn.no eller til Frivillighetssentralen i Vestby frvs@online.no.

  Natteravnvirksomheten i Son administreres av:
  Bente Andersen Antonsen – Bente.Antonsen@braathe.no
  Else Marie Aasen – elma-aas@online.no
  Geir Mathisen – geir@ageli.no
  Grethe Lill Grytan – grethelill@soonclima.no