Aktivitet

  • Natteravnene Fjellhamar skrev en oppdatering for 6 måneder, 1 uke siden

    OPPSUMMERING HØSTSESONGEN 2019
    Kjernevirksomheten, å være på tur som Fjellhamarravner, dvs natteravner, dagravner og mc-ravner: 109 Fjellhamaravner var ute i team i nærmiljøet vårt 22 kvelder i perioden 16.august – 6.desember. Det utgjør 436 timers frivillig innsats! Dette er fordelt på 17 fredager, 4 lørdager og en onsdag da vi deltok i Trygghetsvandringen i kommunen vår. 3 mc-ravner kjørte 1 av kveldene. 5 folkevalgte deltok i sesongen, fra partiene AP, MDG og SV.
    Vi har stilt med bemannet stand 12 ganger: 1 kveld i Fjellsrud skole, 4 i Fjellhamar skole, 4 i Luhr skole, under Natteravnenes Dag i Metro senter og to dager under Trygghetsuka.
    Tusen takk til hver eneste en som har deltatt og dermed bidratt til et tryggere og triveligere nærmiljø for alle.