Aktivitet

  • Natteravnene Fjellhamar skrev en oppdatering for 4 år siden

    Vi ser tilbake på en bra vårsesong med 136 Fjellhamaravner var på vakt i perioden 18.mars – 18.juni. Det utgjør 544 timers innsats! Det har vært natteravner, dagravner, mc-ravner og sykkelravner! Tusen takk til hver og en av våre deltakere som har bidratt med innsats til et hyggelig felleskap for et tryggere og trivelig nærmiljø. Vi har også hatt med oss lokalpolitikere på 4 av vaktene denne sesongen, inkl ordfører og varaordfører. Et positivt profileringstiltak. Planen er å starte opp igjen med team fra helgen før skolestart.
    Vi ønsker alle store og små en riktig god sommer.