Koronavirus!

Koronavirus!

Natteravnrådet presiserer at all natteravning selvsagt skal opphøre med umiddelbar virkning i rådende situasjon. Dette gjelder inntil nye råd fra myndighetene blir gitt.

Med vennlig hilsen Natteravnrådet