Koronavirus!

Koronavirus!

Kjære alle natteravner!

Vi vil takke alle dere flotte natteravner i hele Norge for innsatsen dere har gjort i lokalsamfunnet deres og for at dere  har vært tilstede for alle de flotte ungdommene våre. På grunn av situasjonen i Norge er fremdeles all natteravning innstilt inntil videre og vi forholder oss til råd fra myndighetene.

Vi er alle sammen inne i en vanskelig og krevende situasjon både i Norge og verden generelt på grunn av korona viruset. Skoler, barnehager etc. er stengt til over påske. Idrett og fritidsaktiviteter er foreløpig stengt ut april.

Natteravnrådet får en del spørsmål fra natteravngrupper rundt om i landet om man fremdeles kan gå natteravn i denne perioden. Natteravnrådet presiserer at all natteravning er opphørt inntil videre.

Ta vare på hverandre i denne vanskelige tiden. Så håper vi alle sammen på at vi snart kan vandre sammen i gatene og være tilstede for ungdommene våre.

Mvh Natteravnrådet.