Informasjon fra Natteravnrådet om natteravning fremover og smittevernrutiner:

Informasjon fra Natteravnrådet om natteravning fremover og smittevernrutiner:

 

Natteravnrådet følger korona-situasjonen tett og har jevnlige møter.  At befolkningen har fulgt rådene om sosial distansering har vært det viktigste virkemiddelet for at man nå ser en reduksjon i smitten. Som andre foreninger, lag og frivillige organisasjoner har vi i Natteravnene vært med på dugnaden gjennom en midlertid stans i natteravningen i denne perioden. Vi ser nå at flere typer aktivitet starter opp igjen i et begrenset omfang og på forutsetning av man har klare rutiner for å ivareta hygiene og hindre smitte.

 

Natteravnrådet har besluttet at det fra 30. april åpnes for at grupper kan gjenoppta vandringen. Det er viktig for Natteravnrådet å understreke at dette er frivillig. Grupper som innkaller frivillige etter klasselister/ vandringslister ol må ikke gjøre dette i tiden fremover, men heller legge ut en åpen forespørsel på gruppens kommunikasjonsplattform som folk kan melde seg til. Ingen skal innkalles til natteravning i denne perioden.

 

Forutsetningen for å gå natteravn fra 30. april er at gruppene følger disse  smittevernrutinene:

 • Maksimalt 3 natteravner vandrer sammen
 • Natteravnene skal til enhver tid holde en avstand på minst to meter seg imellom. Dette gjelder også om man vandrer med noen man bor sammen med. Avstanden på minst to meter skal til enhver tid overholdes overfor alle man påtreffer eller er i kontakt med i løpet av vandringen
 • Natteravnjakkene er felles og skal ikke Dette gjelder også annet felles utstyr som sekker, førstehjelpsputer, tepper osv
 • Natteravnene vandrer i Natteravnenes refleksvester. Gruppene må lage en rutine for håndtering, vask og oppbevaring av vestene for å sikre smittevern og hygiene. Refleksvestene skal vaskes hver gang de har vært brukt
 • En person henter ut vestene før vandring og deler dem ut utendørs. God håndhygiene må ivaretas ved håndtering av vestene
 • Gruppeleder har ansvar for å skrive deltakerne inn i loggbok
 • Gruppen må sørge for at de som vandrer har tilgang til hånddesinfeksjon. Natteravnsekretariatet har ikke tilgang på dette så gruppene må anskaffe dette selv.
 • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå natteravn
 • Gjeldende råd og regler fra myndighetene skal til enhver tid følges
 • Gruppeleder har ansvar for at alle før vandring er gjort kjent med disse reglene og at de følges
 • MC-ravner som skal kjøre i tiden fremover kvitterer ut mc-vest hos gruppeleder. Vesten blir personlig i perioden. For øvrig vil alle punktene over gjelde også for MC-ravner

 

Grupper som gjenopptar vandringene sender mail om dette til Natteravnrådets mail  natteravnraadet.norge@gmail.com slik at Natteravnrådet får oversikt over natteravnaktiviteten i denne spesielle tiden. Natteravnrådet understreker at det er helt frivillig for gruppene å gjenoppta ravningen, og at det viktigste bidraget vi alle kan gi for å begrense smitte fortsatt er sosial distansering og etterlevelse av hygieneråd.

 

Med vennlig hilsen Natteravnrådet