Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 14.05.20

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen 14.05.20

Natteravnrådet Norge følger fortsatt koronasituasjonen tett. Vi ser at flere typer aktivitet har starter opp igjen i et begrenset omfang og på forutsetning av man har klare rutiner for å ivareta hygiene og begrense oppblomstring av smitte.

Vi besluttet tidligere at det fra 30. april åpnet for at grupper kunne gjenoppta vandringen. Det er viktig for oss å understreke at dette er og fortsatt skal være frivillig. Det skal ikke innkalles verken foreldre eller frivillige etter klasselister/vandringslister etc. Dersom raving skal gjennomføres må ravnene melde seg via åpen forespørsel på gruppens kommunikasjonsplattform. Ingen skal motta innkalling i natteravning i denne perioden.

Myndighetene har nå endret sin anbefaling fra avstand på to meter til en meter. Vi følger myndighetenes anbefaling – det vil si at avstanden senkes til 1 meter også ved natteravning. Utover denne endringen gjelder fortsatt følgende forutsetninger ved natteravning:

 

Ansvar:
Gruppeleder har ansvar for at alle før vandring er gjort kjent retningslinjene under og at de til enhver tid følges.

 

Antall ravner:
Maksimalt 3 natteravner vandrer sammen

 

Avstand:
Natteravnene skal til enhver tid holde en avstand på minst 1 meter seg imellom. Dette gjelder også om man vandrer med noen man bor sammen med. Avstanden på minst 1 meter skal til enhver tid overholdes overfor alle man påtreffer eller er i kontakt med i løpet av vandringen

 

Utstyr:

  • Natteravnjakkene er felles og skal ikke benyttes.
  • Sekker, førstehjelpsputer, tepper og annet felles utstyr skal ikke benyttes
  • Natteravnenes refleksvester benyttes ved ravning. Det må opprettes rutine for  håndtering, vask og oppbevaring av vestene for å sikre smittevern og hygiene. Vestene skal vaskes hver gang de har vært i bruk
  • En person henter ut vestene før vandring og deler dem ut utendørs. God håndhygiene må ivaretas ved håndtering av vestene
  • Gruppen må sørge for at de som vandrer har tilgang til hånddesinfeksjon. (Natteravnsekretariatet har ikke tilgang på dette så gruppene må anskaffe dette selv).
  • Gruppeleder har ansvar for å skrive deltakerne inn i loggbok

 

Sykdom/symptomer:
Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå natteravn

 

Risikogruppe:
Personer i risikogruppe (alder, sykdom etc.) skal ikke gå natteravn

 

MC-ravning:
MC-ravner som skal kjøre i tiden fremover kvitterer ut mc-vest hos gruppeleder. Vesten blir personlig i perioden. For øvrig vil alle punktene over gjelde også for MC-ravner

 

Gjeldende råd og regler fra myndighetene skal til enhver tid følges

Grupper som gjenopptar vandringene melder dette til Natteravnrådet Norge per e-post: natteravnraadet.norge@gmail.com slik at vi har oversikt over natteravnaktiviteten i denne spesielle tiden.

Natteravnrådet understreker at det er helt frivillig for gruppene å gjenoppta ravningen, og at det viktigste bidraget vi alle kan gi for å begrense smitte fortsatt er sosial distansering og etterlevelse av hygieneråd.

 

Vennlig hilsen Natteravnrådet Norge