Praktisk informasjon

Hovedsamarbeidsavtalen

Gruppen kan inngå et samarbeid med Tryg Forsikring gjennom en hovedsamarbeidsavtale. Det koster ingenting å inngå en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen gir bl.a. natteravngruppen forsikring under ravning – også uten kostnader for gruppen.

En hovedsamarbeidsavtale er normalt 3-årig med muligheter for forlengelse. Ta gjerne kontakt med oss noen måneder før avtalens utløp for å avtale fornyelse.

Møteplass

Natteravnene trenger et sted som fungerer som møteplass før og etter ravning. Her kan man diskutere problemer, snakke sammen om det man har opplevd og ha pause i løpet av kvelden.

Mange grupper disponerer et rom på stedets skole, hos en frivilligsentral, hos Kirkens Bymisjon eller hos en annen samarbeidspartner.

Møteplassen må ha et låsbart skap til natteravneffektene.

Bekledning

Gruppen får det den behøver for å gå natteravn: varme jakker, refleksvester, førstehjelpspakker og sekker. Alt utstyr er merket med natteravnlogoen.

Alle ravner skal bære jakke/refleksvest under ravning. Utstyret oppbevares i låst skap på gruppens møteplass eller et annet sted gruppen synes er hensiktsmessig. Utstyret skal ikke oppbevares eller bæres privat.

Alt utstyr er Tryg Forsikrings eiendom og leveres tilbake hvis gruppen oppløses. Jakkene renses etter behov. Dersom de er utslitt og må skiftes, kan dere ta kontakt med sekretariatet.

Før gruppen kan bestille utstyr første gang, må hovedsamarbeidsavtalen være signert og returnert.

Trykkeritjenester

Alt utstyr er Tryg Forsikrings eiendom og leveres tilbake hvis gruppen oppløses. Jakkene renses etter behov. Dersom de er utslitt og må skiftes, kan dere ta kontakt med sekretariatet.

Tryg tilbyr trykkeritjenester.

Gruppene kan bestille visittkort, plakater, samt brosjyrer til informasjonsmøter og verveaktiviteter. Ta kontakt med sekretariatet for nærmere opplysninger.

Årsrapport

Alle natteravngrupper med hovedsamarbeidsavtale, kan få et årlig driftstilskudd.

Årsrapporten trenger ikke være omfattende, men den skal gi et godt innblikk i natteravngruppens arbeid og aktiviteter. Navn og riktig kontaktinformasjon til kontaktperson overfor Tryg bør stå i rapporten.

Eksempel: Årsrapport for 2015 leveres innen 1. mai 2016. For å få utbetalt driftstøtte må man legge ved enkelt regnskap.

Deretter må gruppen levere en årsrapport innenutgangen 1 . mai det påfølgende år for å få utbetalt nytt tilskudd.

Legg også ved et enkelt regnskap som viser hvordan driftstilskuddet er brukt.

Økonomisk støtte

Søk gjerne økonomisk støtte fra det lokale næringsliv og undersøk om kommunen har midler til natteravnarbeid.

For å motta driftstilskudd, trenger gruppen et kontonummer. Ta kontakt med den lokale banken for nærmere informasjon. Gruppen kan alternativt ha kontonummer hos en Frivilligsentral, gjennom FAU eller en annen samarbeidspartner.

Sette opp vaktlister – registrering av natteravner

En natteravn vandrer aldri alene, men i grupper på tre eller flere, og vi anbefaler at det er både kvinner og menn i gruppen.

Lokale behov avgjør når og hvor ofte natteravnene er ute. Noen grupper går hver fredag, andre både fredag og lørdag, mens noen går natteravn kun i forbindelse med spesielle arrangementer. Tidspunktet kan også variere, men som regel er kjernetiden mellom kl. 21.00-01.00.

Det kan være hensiktsmessig å planlegge hvem som skal gå på hvilke dager i god tid. Sett opp en oversikt og lag gjerne varslingsrutiner ved hjelp av sms/e-post. Driftstilskuddet kan for eksempel brukes til innkjøp og drift av en egen mobiltelefon som også kan fungere som en vakttelefon.

Av hensyn til forsikringen, er det viktig at alle ravner registrerer seg før de går ut. Etter ravning skal det skrives en kort rapport. Nederst på denne siden vil du finne eksempel på rapportskjema.

Informasjonsflyt i gruppen

Noen grupper har ravner og ledere som gjør en innsats over mange år. I andre grupper deltar ravnene og ledere i en kortere periode, og viktig informasjon kan gå tapt i overgangen.

Vi anbefaler derfor at gruppen lager en mappe der hovedsamarbeidsavtalen, lister, kontaktinformasjon, rapporter med mer samles. Mappen kan for eksempel oppbevares på møteplass eller følge gruppens leder.

Skjema/dokumenter som kan være nyttige: