Forsikring

Det er trygt å gå natteravn. Natteravner opplever å bli behandlet med respekt, og det rapporteres om ytterst få alvorlige skader under ravning.

Forsikring under ravning

Hovedsamarbeidsavtalen med Tryg gir natteravngruppen ulykke- og kriseforsikring under ravning.

Hvem som er omfattet av forsikringen

Forsikringene omfatter personer opptil 90 år som utfører oppdrag for natteravnene. Personer ravnene frakter med seg, er ikke omfattet av forsikringen. Alle natteravner skal skrive navnet sitt i gruppens loggbok før ravning.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dekker ulykker ravnene blir utsatt for under ravning, og på vei direkte til og fra oppdrag for natteravnene.

Forsikringen gjelder personskade, og dekker medisinsk invaliditet og død. Skade på ting og eiendeler eller økonomisk tap/tapt arbeidsfortjeneste er ikke dekket.

Kriseforsikring

Forsikringen kommer til anvendelse dersom du blir utsatt for:

  • ran, overfall, voldtekt
  • ulykkestilfelle
  • brann, eksplosjon, innbrudd
  • andre traumatiske hendelser

Kriseforsikringen dekker utgifter til kriseterapi med inntil 10 behandlingstimer per forsikret. Tilbud om første behandlingstime skal foreligge innen 48 timer etter at behovet for krisehjelp er rapportert til Tryg. Den første konsultasjonen skal være gjennomført innen en uke.

Behandlingen må foretas innen 12 måneder etter skadedato hos psykolog anvist av Tryg.

Reisekostnader i forbindelse med behandlingen dekkes etter NAVs satser.

Hva gjør du hvis det skjer en ulykke eller oppstår en skade?

Så snart en ulykke har inntruffet eller en skade har skjedd, ta kontakt med Sekretariatet på telefon 55 17 18 55 slik at vi kan bistå med nødvendig hjelp.

Dersom du ikke oppnår kontakt med Sekretariatet, kan du melde fra til Tryg.  På Trygs hjemmeside www.tryg.no finner du informasjon om hvordan du melder en skade. Du kan også ringe Tryg på 04040.

Natteravnforsikringen har avtalenummer 2176410. Velg «bedriftsavtale» på spørsmål om type forsikring.

Forsikret som har rett til behandling, skal gi behandlende psykolog de opplysninger og dokument som kan være av betydning for psykologen.

Ran, overfall og voldtekt skal politianmeldes.