Hasj, alkohol og voksne menn tvinger natteravnene ut på nye vandringer