Endring i etiske retningslinjer for Natteravnene

Endring i etiske retningslinjer for Natteravnene

På landskonferansen for Natteravnene i mars ble det vedtatt en endring i de etiske retningslinjene som gjelder for Natteravnene. Bakgrunnen for endringen var behovet for å tydeliggjøre hvilke typer samarbeid Natteravnene lokalt kan inngå. Natteravnene har gjennom sin store samfunnsnyttige innsats opparbeidet seg et solid og godt renommé i det norske samfunnet.  Dette er det viktig å opprettholde og forvalte på en god måte. Det er derfor nødvendig med regler for å forhindre at Natteravnene og logoen til Natteravnene blir brukt av andre til å selge varer eller tjenester eller til andre kommersielle formål som Natteravnene ikke kan stå inne for.  Ny tekst i punkt 9 i Etiske retningslinjer:

9. Natteravnene finansieres av driftsstøtte, gaver, offentlige tilskudd og ytelser fra lokale støttespillere (for eksempel lån av lokaler, bevertning og lignende). Natteravngruppene må ikke inngå samarbeid med kommersielle aktører om salg av produkter, motta provisjon og lignende uten at dette er godkjent av Rådet for Natteravnene. Natteravngruppene har ikke adgang til å la kommersielle virksomheter benytte Natteravnenes navn og logo (varemerke) i forbindelse med salg av varer og tjenester.